www.vanhullebc.be

Onze kwekerij

Vandaag bestaat onze eigen kwekerij uit 100 hectare bos- en haagplantsoen in blote wortel.

 • Buxus sempervirens

  Buxus sempervirens

 • Fagus sylvatica 'Atropunicea'

  Fagus sylvatica 'Atropunicea'

 • Prunus laur. 'Rotundifolia'

  Prunus laur. 'Rotundifolia'

 • Tilia cordata

  Tilia cordata

 • Prunus avium

  Prunus avium

 • Quercus rubra

  Quercus rubra

 • Taxus baccata

  Taxus baccata

 • Thuja occ. 'Brabant'

  Thuja occ. 'Brabant'

De zaden worden op het bedrijf zelf bewaard en gestratificeerd in geklimatiseerde ruimtes. En dit volgens de recentste inzichten.

Wij zaaien en planten met moderne machines die precisiezaai en -plant toelaten zodat alle planten de juiste lengte-dikteverhouding hebben en voldoen aan de strengste Europese kwaliteitsnormen.

Een ver doorgedreven mechanisatie laat onkruidbestrijding toe met respect voor natuur en milieu.

Voor de bestrijding van ziekten en plagen zijn wij reeds jarenlang aangesloten bij een waarschuwingsdienst. Dit laat een maximaal resultaat toe bij een minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

De voeding van de planten gebeurt gericht en is gebaseerd op grondstalen. Het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, voedingsstoffen, energie en de wijze van afvalscheiding, worden nauwgezet geregistreerd. Dit verbruik wordt opgevolgd door een externe organisatie MPS-VMS (Vlaams Milieuplan Sierteelt) dat ons een milieulabel toekent.

Het rooien van planten gebeurt met geavanceerde machines zodat de wortelpruik ongeschonden blijft.

Gekwalificeerd personeel sorteert de planten in de sorteerhal, nooit buiten. Planten drogen op die manier niet uit !

De laadhal is uitgerust met een vernevelingsinstallatie die het vochtgehalte van de wortels op peil houdt.

Moeten planten voor langere periode bewaard worden, bijvoorbeeld wegens uitstel van een beplanting door onze klanten, dan kan dat in onze geconditioneerde koelcellen, volgens de modernste methode.

Sinds 2011 produceren we met zonnepanelen voldoende groene stroom om het volledige bedrijf van de nodige elektriciteit te voorzien.

Planten worden beschermd tegen uitdroging tijdens het transport. Het transport gebeurt in verloren verpakking, in houten palletboxen van diverse afmetingen of op ijzeren pallets.

Verscheidene klanten laten hun planten reeds bij ons op contract opkweken. We verzekeren een intern en extern controlesysteem zodat de ketting optimaal bewaakt wordt. Heeft ook u interesse, dan horen we dat graag.

Als lid van het Waarschuwingssysteem laten wij ons adviseren om ziekten & plagen duurzaam te bestrijden, doelgericht voor schade is aangericht.


Wij nemen deel aan het VMS - Vlaams Milieuplan Sierteelt.