www.vanhullebc.be

Duurzaam ondernemen

Met respect voor mens en milieu

Al 7 generaties lang ondernemen wij op basis van principes waarbij de mensen, de samenleving en het leefmilieu belangrijk zijn: engagement, verantwoordelijkheid, respect, efficiŽntie. Dit vertaalt zich in tevreden klanten, een gezonde en motiverende werkomgeving, milieuvriendelijk gedrag en maatschappelijk engagement.

Milieuverantwoord ondernemen

"We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children." (Chief Seattle)

"Wij hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar geleend van onze kinderen."

In onze kwekerij proberen wij al jaren te streven naar een lagere belasting van het milieu, in het bijzonder voor wat betreft gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, verpakking en afval. Hiervoor nemen wij deel aan het VMS - Vlaams Milieuplan Sierteelt dat zich in Vlaanderen positioneert als milieu- en registratiecentrum ter sensibilisering en ondersteuning van de sierteelt als duurzame sector. U kan hier meer over lezen op www.vms-vzw.be en op ons tabblad Kwekerij. Met onze investeringen in groene infrastructuur proberen wij energie te besparen en het waterverbruik onder controle te houden. Zo vangen wij het regenwater van de daken van onze loodsen op en bewaren dit in een waterbassin. In de zomer besproeien wij hiermee onze planten. Met onze zonnepanelen voorzien wij volledig zelf in onze elektriciteitsbehoefte.

Maatschappelijk engagement

In 1994 leverden we voor het eerst taxusplanten aan de farmaceutische sector en leerden we dat taxussnoeisel baccatine bevat, een belangrijk wapen in de strijd tegen kanker. Als bedenker-organisator van de Vergroot de Hoop-